Privacy en voorwaarden

Pakket verzekeringsvoorwaarden

Verpakkingsvoorwaarden 

Verlies, schade of het niet aankomen van een pakket dat onvoldoende is verpakt, in strijd is met de verpakking eisen of verkeerd geadresseerd; komt niet in aanmerking voor een claim.

Een pakket mag niet voorzien zijn van een label dat de inhoud van het pakket beschrijft. De verantwoordelijkheid voor het verpakken (binnen- en buitenverpakking) en labelen van de pakketten alsmede tot het verstrekken van documentatie m.b.t. de inhoud van pakketten, overeenkomstig met de vindbare eisen, berust uitsluitend bij de verzendende partij.

Er wordt vereist voor het verzenden dat de goederen behoorlijk verpakt zijn en voorzien van labels, conform de vereisten. De verpakking dient zodanig te zijn dat het pakket niet vanwege de verpakking verloren of beschadigd raakt tijdens transport of schade (waaronder letsel) veroorzaakt. De verpakking dient zodanig te zijn dat het pakket bestand is tegen slijtage die tijdens transport over de weg en tijdens automatische sorteerprocessen plaatsvindt en zodanig dat het bestand is tegen een val van een hoogte van 100 cm. ongeacht of het pakket neerkomt op een vlakke zijde of een hoek. Voorts dient het pakket bestand te zijn tegen regen, wind, sneeuw en andere vormen van neerslag en tegen atmosferische drukverschillen. Tevens dient de verpakking zodanig te zijn dat het pakket niet kan worden geopend zonder zichtbare sporen achter te laten. 

Zorg ervoor dat je pakket zorgvuldig in een stevige doos (passend bij de inhoud), met een goede buffering verpakt wordt, zodat het schokbestendig is. Stem de verpakking goed af op de kwetsbaarheid, het gewicht en de grootte van de inhoud. Zo verklein je de kans kan je pakket beschadigd of te laat wordt geleverd. 

Verlies melden

Bij een verloren zending binnen Europa dient de verzekerde tien (10) dagen te wachten vanaf de laatste elektronische scan door de vervoerder tot het indienen van een claim. Voor zendingen buiten Europa is dit vijftien (15) dagen vanaf de laatste elektronische scan. Voor zendingen die niet gescand zijn door de vervoerder dient de verzekerde tot maximaal vijftien (15) dagen te wachten voor het indienen van een claim voor zendingen binnen Europa, voor zendingen buiten Europa gelden twintig (20) dagen. Dit om de vervoerder voldoende tijd te geven om de zending alsnog te leveren. 

Wanneer een pakket niet traceerbaar is maar wel verloren is geraakt door de vervoerder, moet de verzekerde het digitaal ophaalbewijs uit de Bringme Box of bewijs van afleveren aan het postkantoor kunnen overhandigen. Als dit niet kan worden overhandigd zal de claim worden afgewezen. Anders kan het niet bewezen worden dat het pakket daadwerkelijk is afgegeven aan de vervoerende partij. 

Schade melden

Wanneer schade is veroorzaakt bij het uitleveren van een pakket, dient de schade binnen tien (10) dagen na ontvangst van de zending te worden gemeld. Als de schade na de tiende dag wordt gemeld, wordt de claim door de verzekeraar afgewezen. Voor aanvullende inspectie kan de verzekeringsmaatschappij het beschadigde item opvragen. Zorg er dus voor dat je het item bewaart tot de claim is afgerond.

Claim indienen

Alle claims moeten binnen negentig (90) dagen volledig zijn om in aanmerking te komen voor een vergoeding. De verzekerde stuurt zijn claim naar helpcenter@bringme.com:

 1. omschrijving van de claim (voorval en waarde)
 2. een kopie van het bewijs van de zending naar de ontvanger (digitaal ophaalbewijs uit de Bringme Box of bewijs van afleveren aan het postkantoor)
 3. de kopie van de factuur/aankoopbewijs van het verzonden product

Bij schade:

 1. 2 foto's van de buitenkant van het pakket (met zichtbaar verzendlabel)
 2. 2 foto's van de binnenkant van het pakket, waaruit ook blijkt hoe het product verpakt is
 3. 1 Foto van gehele, beschadigde product
 4. Foto's van details van de schade
 5. Beschrijving van de schade door de ontvanger van het pakket

Bij verlies:

 1. omschrijving van het verzonden pakket
 2. foto's van de buitenkant van het pakket (met zichtbaar verzendlabel)
 3. bewijs van ontvanger dat de zending niet is geleverd

De dekking omvat geen bemiddelingskosten en verzekeringskosten. Alle beschadigde goederen waarvoor de betaling (niet reparatie kosten), of de kosten van vervanging zijn gemaakt moeten terug gestuurd zijn naar de afzender. Als de beschadigde zending wordt gehouden door de geadresseerde, zal de claim worden afgewezen.

Uitzonderingen

Volgende items en/of producten zijn uitgesloten in de verzekering:

 • Bloemen en planten
 • Kunst
 • Katoen
 • Voedsel
 • Levende dieren
 • Losse edelstenen en edelmetalen
 • Geld
 • Sigaretten
 • Eieren
 • Bulk producten
 • Televisies

Volgende landen* zijn uitgesloten in de verzekering:

 • Afghanistan
 • Angola
 • Bolivia
 • Iran
 • Irak
 • Nigeria
 • Noord Korea
 • Paraguay

* Elk land dat momenteel of gedurende het afsluiten van de verzekering onder Embargo is bij de Verenigde Staten of de Verenigde Naties wordt uitgesloten van verzekering. 

Overige voorwaarden

Deze verzekering wordt geleverd door Online Shipping Insurance Services Inc. Zij beoordelen de claims die worden ingezonden, zie hiervoor https://www.insureship.com/terms. Bringme kan niet aansprakelijk gehouden worden of wettelijk verantwoordelijk worden gesteld voor de uitkomst van een claim.

Was dit artikel nuttig?