Privacy en voorwaarden

Collect by bpost

 

ARTIKEL 1. TOEPASSINGSGEBIED   

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Collect dienst uitgevoerd door bpost. Ze moeten samengelezen worden met de Gebruiksvoorwaarden van Bringme, waarop ze een aanvulling vormen.

 

ARTIKEL 2. WELKE PAKKETTEN?     

Om je pakket via Collect by bpost te verzenden, moet je pakket:

  • correct gefrankeerd zijn om via bpost verzonden te kunnen worden.
  • ingepakt zijn conform de richtlijnen van bpost (zoals vereist zou zijn bij afgifte in het postkantoor) en in het bijzonder in een goede, zorgvuldige, voor vervoer en/of opslag geschikte en scheurvrije verpakking, die bestand is tegen redelijke klimatologische omstandigheden.

Je vindt de voorwaarden om je pakket voor te bereiden hier: https://www.bpost.be/site/nl/verzenden/pakjes-verzenden/een-pakje-voorbereiden

Indien de adresgegevens van de Bestemmeling niet correct of compleet zijn, zal bpost het pakket terugsturen naar de verzender.

 

ARTIKEL 3. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE GOEDE VERZENDING VAN MIJN PAKKETJE?

Wie vervoert mijn pakket?

Bringme heeft een onderliggend contract met bpost voor het ophalen en verzenden van je verzendingen.  Door beroep te doen op een betrouwbare dienstverlener, verzekeren wij jou als gebruiker de best mogelijke dienstverlening.

Wie is verantwoordelijk voor de goede verzending van mijn pakketje?

Door beroep te doen op bpost rekent Bringme erop de best mogelijke dienstverlening te kunnen geven met daarbij het minste kans op verlies of beschadiging.

Bringme is steeds verantwoordelijk voor je pakketje wanneer het zich in de Bringme Box bevindt.

Ben je particuliere Gebruiker en gaat er iets mis met je pakketje wanneer het onderweg is van de Bringme Box naar het depot/sorteercentrum van bpost en/of vanaf aflevering in het depot/sorteercentrum, dan is bpost verantwoordelijk conform hun toepasselijke voorwaarden. Eenmaal je pakket zich dus in het bezit van bpost bevindt, maakt het deel uit van het normale postverkeer van bpost en is bpost aldus verantwoordelijk, zoals wanneer je het pakket zelf in een postkantoor afgegeven zou hebben. Zie hiervoor http://www.bpost.be/sites/default/files/pagina/GTC_bpost_NL_2018_WEB.pdf

Bringme is in geen geval aansprakelijk voor vertraging bij de uitvoering of bij niet-uitvoering van de Collect diensten uitgevoerd door bpost.

Enige aansprakelijkheid van Bringme is steeds beperkt conform de Gebruikersvoorwaarden en onderworpen aan de daar vermelde bewijslast.

Je aanvaardt uitdrukkelijk dat bpost je persoonsgegevens mag verwerken voor zover vereist om de Collect dienst uit te voeren.

Was dit artikel nuttig?